ISBN: 978-952-286-471-0

Kirjassa mm. tarinaa:
Miten Kalevala ja muinaissuomen jatulit liittyvät ufoilmiöön?
Miksi vedenjumala Ahdin toinen nimi on Antti, ja miksi tunnuksenaan on atrain? Mikä yhteys hänellä on paholaiseen?
Mitä Sampo merkitsee maailmanlaajuisesti?

Suomalaisten ja mayojen kielelliset yhteneväisyydet.

Mistä muinaistarusta löytyy vedenpaisumuksen suunnittelun kuvaus?
Mistä tähdistöstä Raamattu kertoo langenneiden enkelien saapuneen maapallolle.

Miksi israelilaiset olivat valittu kansa; mihin heidät oli valittu?

Miksi ihmisrodulle annettiin nimi Adam?

Mikä maailmanlaajuisten muinaisjäänteiden keskittymä on Skandinaviassa?

Mitä kohtaa Kalevalassa hyssytellään?

Keitä olivat Suomen alkuperäisasukkaat helsingit?
Jne.

In the book includes example Stories:

How the Kalevala, and the ancient Finnish Jatuls related to the UFO phenomenon?

Why is another name for the god of water Ahti is Antti, and why its symbol is the trident? What is the connection he has a devil?

What Sampo mean globally?
Finnish and Mayan linguistic commonalities.
What tales of the ancients can be found in flood of waters planning description?

Where the constellation Bible says fallen angels arrived on Earth.
Why did the Israelites were the chosen people; where they had been chosen?
Why the human race was given the name Adam?
What is the global concentration of relics in Scandinavia?
What part of the Kalevala to keep quiet about?
Who were the Finnish natives Helsings?

Etc.

 

316 pages

316 sivua

 

Jokaisen luvun alussa kuva eräästä mielenkiintoisesta ilmiöstä.

Flag Counter